Kwantowy Umysł

program rozwoju intelektu dla młodzieży, studentów i dorosłych.

 Kurs Kwantowy Umysł to niekonwencjonalny program edukacyjny zwiększający potencjał umysłowy i intelektualny człowieka. Główny cel, który realizujemy podczas kursu to opanowanie techniki biegłego czytania oraz wykształcenie umiejętności zaangażowania własnych intelektualnych zasobów i możliwości do skuteczniejszego i bardziej racjonalnego uczenia się.

 

Efektem treningu jest opanowanie zintegrowanego system uczenia się. 

W naszym kursie biegłe czytanie osadzone jest w bardzo szerokim kontekście. Program oparty jest na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się. Liczy się w nim nie tylko umysł i intelekt, ale również ciało i emocje. Nie tylko odtwarzanie i zdolność do analizy, ale również twórczość i kreatywność. Ten model nauki niesie dużo odprężenia i zadowolenia. 

Na umiejętność biegłego czytania składa się wiele aspektów pracy naszego umysłu, między innymi dobra koncentracja, pamięć, umiejętność szybkiej analizy i syntezy informacji, zdolność do zapamiętywania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Wszystkie te aspekty pracy umysłu są intensywnie trenowane i rozwijane w czasie kursu.

 

Kurs obejmuje: 

1. Wtrenowanie umiejętności zintegrowanego uczenia się:

a. osiąganie optymalnego stanu do uczenia się

- techniki łagodzenia stresu

- techniki koncentracji

- jogging umysłu – rozgrzewka mentalna podnosząca kreatywność i zdolności umysłowe

b. czytanie zintegrowane

c. graficzna obróbka przeczytanych informacji

- piktogramy

- mapy myśli

d. strategie uczenia się

e. trening pamięci i technik pamięciowych

- metoda mnicha

- łańcuchowa metoda zapamiętywania

- zakładki osobiste

- metoda słów zastępczych

- główny system pamięciowy

 

2. Opanowanie wiedzy dotyczącej psychologii uczenia się:

a. rola relaksu

b. przyswajanie informacji przez mózg (łącznie z obszarami nieświadomymi)

c. dezorientacja i zagubienie występujące podczas uczenia się

d. teoria pamięci

e. wzorce myślenia

f. konstruowanie obrazów

g. zasady neurolingwistycznego programowania

h. przyspieszona nauka

i. strategie porażki

j. muzyka barokowa

 

3. Nabycie świadomości siebie i swojego stylu uczenia się (testy psychologiczne):

a. test na półkulowość

b. test określający wzorzec myślenia

 

4. Opanowanie podstaw autoprezentacji:

a. komunikacja werbalna i niewerbalna

b. przygotowanie wystąpienia

c. trening autoprezentacji przed grupą (zajęcia z kamerą ) 

d. pozbywanie się stresu przed wystąpieniami

 

5. Świadomość własnych zasobów (osobistej niepowtarzalności)

a. czytanie metaforycznych opowiadań i bajek

b. eksperymenty filozoficzne

c. procesy psychologiczne

- uzupełnianie zasobów wg Diltsa

- zgodność neurologiczna wg Diltsa

- wychodzenia z roli ofiary podczas egzaminów i sprawdzianów

Kurs obejmuje 10 spotkań (1 raz w tygodniu) po 2,5 godziny zegarowe i trwa trzy miesiące.

 

Zapraszamy na bezpłatną lekcję pokazową!

Artykuły Centrum Nauki i Muzyki:

 • Inspiracje dla rodziców dzieci szkolnych

  CZYTANIE TO PODSTAWA

  Jeżeli chcesz, żeby dziecko rozwijało swój sposób myślenia, kreatywność, wyobraźnię i koncentrację, zainspiruj je do czytania książek.
  To bardzo ważne!

  Czytaj dziecku codziennie ciekawe książki szczególnie, jeżeli dziecko nie lubi tego robić samodzielnie! Znajdźcie jakieś hobby i czytajcie o nim wspólnie. Dyskutujcie o tym, co czytacie, o postawach bohaterów, o życiu na innych kontynentach lub w innych czasach. Uzbrój się w cierpliwość, a zobaczysz, że dziecko z czasem samo chętnie sięgnie po książkę. Zacznie błyszczeć swoją wiedzą i wykaże się umiejętnością analizy i logicznego myślenia!

 • Do inteligencji poprzez Muzykę

  Wyniki badań wsparte nauką dowodzą, że dzieci, które bardzo wcześnie i intensywnie zajmują się muzyką, szczególnie grą na instrumencie klawiszowym, są bardziej inteligentne niż dzieci, które takiej szansy nie miały. Poniżej kilka przykładów:

  >wczesne zajmowanie się muzyką pobudza obszerne potencjały inteligencji;
  >istnieje jednoznaczny związek między grą na instrumentach i rozwojem inteligencji;
  >„Intensywne zajmowanie się muzyką oraz aktywne muzykowanie wspierają cechy osobowości i sposobu zachowania jak wytrwałość, konsekwencja, odpowiedzialność, koncentracja, poleganie na sobie nawzajem, zdobywanie własnych doświadczeń oraz krytyczny dystans do własnej gry” – wypowiedź Prof. Hansa Günthera Bastiana po  wstępnych badaniach w berlińskich szkołach podstawowych. 

  Każde dziecko jest „człowiekiem-ucho”.

 • Szkolne role dzieci

  Każde dziecko ma naturalną potrzebę bycia zauważonym i docenionym. Kiedy dziecko idzie do szkoły, pragnie zaistnieć wśród rówieśników i chce, żeby Pani poświęciła mu swój czas i uwagę.

  Już po kilku dniach w szkole możemy zauważyć, że wśród dzieci następuje powolny, ale wyraźny podział na „lepszych” i „gorszych”. Rozpoczyna się proces obejmowania klasowych ról. 

  Jest to proces nieświadomy. Najbardziej komfortowo czują się dzieci, które obejmują tzw. „role wspierające”.
  Dzieci te są postrzegane jako zdolne, inteligentne, błyskotliwe. Role te przyjmują dzieci, które potrafią czytać, znają litery, liczą, mają dobrą pamięć, potrafią  skoncentrować się na zadaniu. Dzieci, które nie posiadają tych umiejętności, porównując się ze zdolnymi rówieśnikami, zaczynają czuć się „gorsze”.

Centrum Nauki i Muzyki

Kursy i warsztaty dla młodzieży i dorosłych:

Szkoła Muzyki Rozrywkowej
Kursy rozwoju i praca z zasobami

Centrum Nauki i Muzyki w sieci:

© Akademia Nauki w Bielsku-Białej  |  ul.Górska 3a,   Bielsko-Biała,    tel. (33) 815 15 14