OrtoGratka

Kurs "Ortogratka" to jeden z najskuteczniejszych w Polsce programów nauki ortografii dla dzieci. 

Jego wyjątkowość i nowatorstwo opiera się o zastosowanie technik pamięciowych w procesie uczenia się.
Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, którzy opanowali już umiejętność pisania i czytania.

Jest również bardzo przydatny wszystkim tym, którym ortografia sprawia kłopoty nawet w późniejszym okresie nauki. 

Doskonale sprawdza się wśród osób dyslektycznych i dysortograficznych dając w krótkim czasie bardzo widoczne efekty.

Skuteczność nauki opiera się o wykorzystanie mnemotechnik, które poznane informacje pozwalają zachować w pamięci długotrwałej.
Dzieje się to z uwagi na fakt, że w procesie zapamiętywania wykorzystywane są konkretne obrazkowe symbole, które są łatwo rozpoznawalne i jednoznacznie kojarzące się z daną trudnością ortograficzną.
Nauka poprzez asocjacje, budowanie wesołych skojarzeń oraz wykorzystanie pozytywnych emocji sprawia, że ta forma zdobywania wiedzy traktowana jest przez uczniów bardziej jak zabawa niż standardowa nauka.

Program zajęć nastawiony jest nie tylko na utrwalenie reguł ortograficznych, lecz także na skuteczną naukę słów wyjątkowych i niepodlegających konkretnym zasadom, gdyż właśnie z takimi słowami uczniowie mają najwięcej kłopotów.

Kurs składa się z dwóch głównych części tematycznych. Pierwsza z nich rozwiązuje problemy związane z pisownią rz, ż, sz, ó, u, ch, h, m, n, ą, ę, w, f. Z kolei druga dotyczy trudniejszych zagadnień pisowni razem bądź osobno poszczególnych słów i cząstek „nie" i „by", pisowni małą i wielką literą, końcówek: i, ii, ji, ą, ę, oł, eł, ął, ęł, wygłosów: w, f, p, b, d, t, k, g, z, s oraz zmiękczeń ś, ć, ź, ń, dź i rodzin wyrazów.
Dzięki specjalnemu systemowi powtórek zdobyta wiedza zostaje ugruntowana i zachowana w pamięci długoterminowej.
Oprócz skutecznego opanowania poprawnej pisowni około 1500 wyrazów uczniowie nabywają umiejętność schematycznego i szybkiego rysowania, koncentracji, wymiany wyrazów, poszerzają swój zasób słownictwa, rozwijają kreatywność, wzmacniają pewność siebie i zdobywają umiejętność opanowania stresu na dyktandach.

TREŚCI:
prezentacja i praktyczne zastosowanie technik pamięciowych stymulujących naukę języka polskiego
zasady pisowni języka polskiego (reguły ortograficzne, słowotwórstwo, rodziny wyrazów) oraz metody ułatwiające pamięciowe opanowanie i przyswojenie materiału
ćwiczenia i gry pamięciowe rozwijające umysł i umiejętności interpersonalne (zapamiętywanie imion, treści wierszy, definicji)
nowatorska metoda nauczania ortografii dla wszystkich, którzy mają problem z opanowaniem trudnej pisowni polskiej oraz dla dyslektyków

Zapraszamy na bezpłatne pokazy kursu ORTOGRATKA

 

 

 

Artykuły Centrum Nauki i Muzyki:

 • Inspiracje dla rodziców dzieci szkolnych

  CZYTANIE TO PODSTAWA

  Jeżeli chcesz, żeby dziecko rozwijało swój sposób myślenia, kreatywność, wyobraźnię i koncentrację, zainspiruj je do czytania książek.
  To bardzo ważne!

  Czytaj dziecku codziennie ciekawe książki szczególnie, jeżeli dziecko nie lubi tego robić samodzielnie! Znajdźcie jakieś hobby i czytajcie o nim wspólnie. Dyskutujcie o tym, co czytacie, o postawach bohaterów, o życiu na innych kontynentach lub w innych czasach. Uzbrój się w cierpliwość, a zobaczysz, że dziecko z czasem samo chętnie sięgnie po książkę. Zacznie błyszczeć swoją wiedzą i wykaże się umiejętnością analizy i logicznego myślenia!

 • Do inteligencji poprzez Muzykę

  Wyniki badań wsparte nauką dowodzą, że dzieci, które bardzo wcześnie i intensywnie zajmują się muzyką, szczególnie grą na instrumencie klawiszowym, są bardziej inteligentne niż dzieci, które takiej szansy nie miały. Poniżej kilka przykładów:

  >wczesne zajmowanie się muzyką pobudza obszerne potencjały inteligencji;
  >istnieje jednoznaczny związek między grą na instrumentach i rozwojem inteligencji;
  >„Intensywne zajmowanie się muzyką oraz aktywne muzykowanie wspierają cechy osobowości i sposobu zachowania jak wytrwałość, konsekwencja, odpowiedzialność, koncentracja, poleganie na sobie nawzajem, zdobywanie własnych doświadczeń oraz krytyczny dystans do własnej gry” – wypowiedź Prof. Hansa Günthera Bastiana po  wstępnych badaniach w berlińskich szkołach podstawowych. 

  Każde dziecko jest „człowiekiem-ucho”.

 • Szkolne role dzieci

  Każde dziecko ma naturalną potrzebę bycia zauważonym i docenionym. Kiedy dziecko idzie do szkoły, pragnie zaistnieć wśród rówieśników i chce, żeby Pani poświęciła mu swój czas i uwagę.

  Już po kilku dniach w szkole możemy zauważyć, że wśród dzieci następuje powolny, ale wyraźny podział na „lepszych” i „gorszych”. Rozpoczyna się proces obejmowania klasowych ról. 

  Jest to proces nieświadomy. Najbardziej komfortowo czują się dzieci, które obejmują tzw. „role wspierające”.
  Dzieci te są postrzegane jako zdolne, inteligentne, błyskotliwe. Role te przyjmują dzieci, które potrafią czytać, znają litery, liczą, mają dobrą pamięć, potrafią  skoncentrować się na zadaniu. Dzieci, które nie posiadają tych umiejętności, porównując się ze zdolnymi rówieśnikami, zaczynają czuć się „gorsze”.

Centrum Nauki i Muzyki

Kursy i warsztaty dla młodzieży i dorosłych:

Szkoła Muzyki Rozrywkowej
Kursy rozwoju i praca z zasobami

Centrum Nauki i Muzyki w sieci:

© Akademia Nauki w Bielsku-Białej  |  ul.Górska 3a,   Bielsko-Biała,    tel. (33) 815 15 14