Musical English

Kategoria: Dzieci

Zajęcia Musical English są w założeniu kontynuacją zajęć Musical Babies dla dzieci powyżej 3 lat.


Na program składają się 3 poziomy, które korelują z wiekiem dzieci i przygotowują je do rozpoczęcia nauki w szkole w wieku 6 lat. Celem zajęć jest już nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, lecz poznanie w sposób aktywny słów, zwrotów, rymowanek i piosenek angielskich. Nieodzowne w tym procesie są płyty Musical English, które dziecko może słuchać w domu (aczkolwiek bez przymusu).


Materiał podzielony jest na bloki tematyczne (np kolory, zwierzęta domowe, itp), dodatkowo rozwijające wszechstronne umiejętności z innych dziedzin niezwiązanych bezpośdrednio z nauką języka obcego, tj z zakresu muzyki, rytmiki, oraz motoryki małej, jak i wiedzy ogólnej na przykład ekologii.

 


Dalej najważniejszym aspektem zajęć Musical English, podobnie jak Musical Babies jest prawidłowa wymowa. Mniej istotna w nauce na tym etapie jest sama liczba poznanych słówek, a najbardziej właśnie odpowiednia ich wymowa.


To prawidłowy wzorzec stanowi o sukcesie w nauczaniu dzieci do 6 roku życia i nabycie jak najlepszej wymowy kładzie podwaliny pod dalszą naukę.

 

Dzieci właśnie w tym wieku mają na tyle elastyczne narządy mowy i zdolności wykorzystania tego potencjału, że bez większych trudności porafią nauczyć się nawet najtrudniejszych dźwięków wymowy angielskiej, np. dżwięków występującego w słowach think, path, this, then.


Ta umiejetność powoli z wiekiem zanika. Błędy zakorzenione już w dzieciństwie natomiast bardzo trudno naprawić w przyszłości, dlatego właśnie tak niezbędne jest odpowiednie, stałe ćwiczenie prawidłowej wymowy i intonacji.

 

Na imponujące ilości nowych słówek i gramatykę przyjdzie czas później ...a tak na prawdę przez całe życie osoby uczącej się obcego języka.

 

Każde zajęcia Musical English mają określone składowe, co jest niezwykle ważne w edukacji małych dzieci, ze względu na zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i niezbędnej na tym etapie rutyny. Procesowi poznawczemu zawsze towarzyszy bardzo dużo ruchu i muzyki.

Dzieci uczą się nie zdając sobie z tego sprawy, przez „kontrolowaną" i twórczą zabawę. Na każdych zajęciach wykorzystywana jest bogata i zróżnicowana gama autorskich materiałów dydaktycznych, tj. plansze Musical English, karty obrazkowe (Flash Cards), domina, puzzle, Maty Edukacyjne Musical English, tzw. Story Boards (plansze z opwiadaniami) itp.


Dodatkowe książeczki z Kartami Pracy Musical English, jakie dzieci otrzymują do domu mają za zadanie umożliwić dziecku przećwiczenie poznanego materiału w domu, z rodzicem. Karty te wykorzystują sposobność wykonywania prac usprawniających inne zdolności niezwiązane stricte z nauką języka, tj. wycinanie, rysowanie po śladzie, przyporządkowywanie elementów do zbioru, itp.

 

 

 

 

Informacje na stronach:  Angielski dla dzieci Musical English-www.musicalbielsko.pl lub centrali MUSICAL BABIES

 

 

  

 

 

 

 

Artykuły Centrum Nauki i Muzyki:

Źródła nie znaleziono
Centrum Nauki i Muzyki

Kursy i warsztaty dla młodzieży i dorosłych:

Szkoła Muzyki Rozrywkowej
Kursy rozwoju i praca z zasobami

Centrum Nauki i Muzyki w sieci:

© Akademia Nauki w Bielsku-Białej  |  ul.Górska 3a,   Bielsko-Biała,    tel. (33) 815 15 14